วิดีทัศน์การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน
ณ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทางกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณคริสโตเฟอร์ ไรท์ มาเป็นวิทยากร สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นในงานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกิจกรรมนี้ ทางกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มุ่งหวังให้กิจกรรมนี้ได้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชน เป็นแรงกระตุ้นให้เยาวชน พัฒนาไปสู่สังคมการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป