ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดอาเซียน

ที่เปิดในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 8 แห่ง

 

 

1. โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย

 

ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

ภาพก่อนซ่อมแซม
   
ภาพหลังซ่อมแซม
 

 

2. โรงเรียนบ้านแหลม

 

ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 

ภาพก่อนซ่อมแซม
   
ภาพหลังซ่อมแซม
 

 

3. โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)

 

ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

 

ภาพก่อนซ่อมแซม
   
ภาพหลังซ่อมแซม
 

 

4. โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

 

ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

ภาพก่อนซ่อมแซม
   
ภาพหลังซ่อมแซม
 

 

5. โรงเรียนสา

 

ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 

ภาพก่อนซ่อมแซม
   
ภาพหลังซ่อมแซม
 

 

6. โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

 

ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


ภาพก่อนซ่อมแซม
   
ภาพหลังซ่อมแซม
 

 

7. โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

 

แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

 

ภาพก่อนซ่อมแซม
   
ภาพหลังซ่อมแซม
 

 

8. โรงเรียนบ้านต้นปรง

 

ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

 

ภาพก่อนซ่อมแซม
   
าพหลังซ่อมแซ