พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 8
โรงเรียนบ้านต้นปรง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

          

          วันที่ 24 ก.พ. 2558 น.ส. ภาสพร สังฆสุบรรณ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน และคณะฯ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบ-รับมอบห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านต้นปรง อ. วังวิเศษ จ. ตรัง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายนิกร สุกใส) นายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมประมาณ 100 คน

          โรงเรียนบ้านต้นปรงมีการเรียนการสอนระดับอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนประมาณ 1,000 คน เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นที่จนสามารถพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการแห่งหนึ่งของจังหวัด และเป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียนของกรมอาเซียน เมื่อปี 2554

          กรมอาเซียนได้จัดสร้างห้องสมุดอาเซียนในบริเวณพื้นที่ขนาด 6x9 เมตร โดยได้จัดสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดถาวรให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน ชั้นวางหนังสือ รวมทั้งจัดซื้อหนังสือเกี่ยวกับอาเซียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้นประมาณ 500 เล่มไปบรรจุที่ห้องสมุด

          ภายหลังการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน กรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน และแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่นักเรียนที่เข้า ร่วมประมาณ 80 คน ซึ่งได้รับความสนใจและมีส่วนร่วมจากนักเรียนเป็นอย่างดี

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
Website: www.mfa.go.th/asean
Facebook: ASEAN Thailand
Twitter: ASEAN_Thailand
Instagram: aseanthailand