พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 4
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

          วันที่ 19 ธ.ค. 2557 นายสุริยา จินดาวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จ.เชียงราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

          นายสุริยา จินดาวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนอธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า กรมอาเซียนได้ดำเนินโครงการจัดสร้างห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ รวม 8 แห่ง ในปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สร้างความตระหนักรู้ เป็นการเตรียมความพร้อมของไทยในการก้าวเข้าสู้ประชาคมอาเซียน

           ผู้แทนอธิบดีกรมอาเซียน กล่าวต่อไปว่า กรมอาเซียนได้เลือกโรงเรียนแม่จันให้เป็นห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ ซึ่งภายในห้องสมุดได้จัดมุมต่างๆ เช่น เราคืออาเซียน ทำความรู้จัก 10 ประเทศอาเซียน มรดกโลก นิทานพื้นบ้าน และวัฒนธรรมประเพณีของประเทศสมาชิก

           “สำหรับห้องสมุดดังกล่าวจะเปิดให้บริการกับนักเรียน และประชาชนทั่วไปในช่วง เช้า กลางวัน และเย็น โดยใช้โปรแกรม A-Plus Library ในการเก็บข้อมูลหนังสือ รวมไปถึงการยืม การคืน การลงทะเบียนหนังสือ มี 2 ส่วนภายในห้องสมุดประกอบด้วย ห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน และห้องสมุดมีชีวิต โดยใช้โปรแกรม A-Plus Library ร่วมกัน ซึ่งจะจัดให้มีกิจกรรมทุกวันสำคัญ เช่น การตอบปัญหา ค้นหาคำตอบจากอินเตอร์เน็ต บูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา คาดว่าห้องสมุดดังกล่าวจะมีส่วนสร้างให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจในอาเซียนมากขึ้น” นายสุริยากล่าว

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
Website: www.mfa.go.th/asean
Facebook: ASEAN Thailand
Twitter: ASEAN_Thailand
Instagram: aseanthailand