พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 1
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย

          

          วันที่ 16 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแห่งแรก อย่างเป็นทางการ ที่โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้แทนจากกรมอาเซียนไปร่วมในพิธีดังกล่าวและจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา อาเซียน อีกทั้งยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การก่อตั้งห้องสมุดอาเซียน ซึ่งพร้อมจะให้แหล่งความรู้อาเซียนแก่ทุกภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนตามแนวชายแดน เข้าใจ และอยู่ร่วมกันได้ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน นายอำเภอสังขละบุรี ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ในพิธีส่งมอบ-รับมอบห้องสมุดอาเซียน โดยได้ให้ความเห็นว่า ห้องสมุดอาเซียนจะเป็นรากฐานในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นโอกาสดีของเยาวชนตามแนวชายแดน ที่จะได้มีแหล่งความรู้ไว้รองรับการก้าวทันประเทศสมาชิก

          ภายหลังพิธีเปิดห้องสมุด คณะกรมอาเซียนได้จัดกิจกรรมถาม-ตอบประชาคม อาเซียนและแจกสื่อเผยแพร่เรื่องประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนของโรงเรียน โดยมีนักเรียนระดับประถม-มัธยมเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้และการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กรมอาเซียนได้ดำเนินโครงการจัดสร้างห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ รวม 8 แห่ง สำหรับปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ และใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
Website: www.mfa.go.th/asean
Facebook: ASEAN Thailand
Twitter: ASEAN_Thailand
Instagram: aseanthailand