พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 9
โรงเรียนบ้านปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 น. นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดห้องสมุดอาเซียนโรงเรียนบ้านปลักแรด อำเภอ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มี นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 นายมนัส อินหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักแรด นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอำเภอบางระกำ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

           นายเชิดเกียรติ อัตถากร เปิดเผยว่า ห้องสมุดอาเซียน เป็นโครงการที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนในสังคมไทย ซึ่งในปลายปี 58 นี้ 10 ประเทศในอาเซียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศจึงได้ริเริ่มห้องสมุดอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์รวมหนังสือและแหล่งค้นคว้า ซึ่งกรมอาเซียนเป็นผู้ผลิตสื่อเอง เป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนใกล้เคียง โดยในปีงบประมาณ 2558 กรมอาเซียนได้จัดทำห้องสมุดอาเซียนเพื่อมอบให้กับโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง คือ พิษณุโลก ลพบุรี แม่ฮ่องสอน พะเยา อุบลราชธานี มุกดาดาหาร ชลบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี ระนอง โดยพิษณุโลก เป็นจังหวัดแรกในปีงบประมาณนี้ที่ได้มอบ ซึ่งคาดหวังว่านักเรียนและประชาชนในชุมชนจะสามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดเป็นจุดเริ่มต้นและจุดประกายให้นักเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจในประชาคมอาเซียนมากขึ้น นายเชิดเกียรติกล่าวท้ายสุด

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
Website: www.mfa.go.th/asean
Facebook: ASEAN Thailand
Twitter: ASEAN_Thailand
Instagram: aseanthailand