พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 12 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

          พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดและมอบห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ จากนายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มูลค่า 400,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา โดยนายปริญญา โพธิสัตย์ นายอำเภอสัตหีบ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบห้องสมุด นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 กล่าวแสดงความยินดี นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน คณะครูนักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับมอบห้องสมุดดังกล่าว

          การที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ได้รับห้องสมุดอาเซียนครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อครู นักเรียน ประชาชนทั่วไปและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ที่จะได้มีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ จะใช้ห้องสมุดอาเซียนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
Website: www.mfa.go.th/asean
Facebook: ASEAN Thailand
Twitter: ASEAN_Thailand
Instagram: aseanthailand