พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 13
โรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

          วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี “โครงการห้องสมุดอาเซียน” เป็นโครงการที่กรมอาเซียนริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียน และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 ในปีงบประมาณ 2558

          กรมอาเซียนมีแผนจะจัดสร้างห้องสมุดอาเซียนในจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศรวม 10 แห่ง โดยกรมอาเซียนมุ่งหวังให้ห้องสมุด ดังกล่าว นอกจากเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับอาเซียนยังแต่เป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน และการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้างให้แก่เยาวชนด้วย

 


ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
Website: www.mfa.go.th/asean
Facebook: ASEAN Thailand
Twitter: ASEAN_Thailand
Instagram: aseanthailand