พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 19
โรงเรียนจักราชวิทยา อ.จักราช จ.นครราชสีมา

          วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียน สำหรับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยาเข้าร่วมจำนวนมาก

           ในโอกาสเดียวกัน สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำข้าราชการแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศ ไปจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยาด้วย การจัดสร้างห้องสมุดอาเซียน และกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ให้แก่เยาวชนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
Website: www.mfa.go.th/asean
Facebook: ASEAN Thailand
Twitter: ASEAN_Thailand
Instagram: aseanthailand