พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00น. ที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากการประทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 31 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยมี นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ , นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ , ดร.ทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 , นายประจักษ์ จินดาจำรูญ ปลัดอำเภอเมืองแพร่ , นายสุขุม กันกา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ , นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะครู และ นักเรียน ร่วมทำในพิธีเปิด