พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้กับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 32 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน กล่าวรายงาน และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีและให้การต้อนรับจำนวนมาก เช่น รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาตัวแทนจากจังหวัดลำปาง นายอำเภอเสริมงาม ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา หวหน้าส่วนราชการอำเภอเสริมงาม คณะครูและนักเรียน เป็นต้น โดยห้องสมุดอาเซียน ได้รับงบประมาณจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบเป็นของขวัญสำหรับประชาชน