พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาว บุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ในการเปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 34 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสุวรรณ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต2 ร่วมทำพิธีเปิดด้วย