พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ในการเปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 37 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการ ต่างประเทศ โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ รองอธิบดีกรม อาเซียน , นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ร่วมทำพิธีเปิด