พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 38 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ราชการ จ.สุพรรณบุรี , นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน , นายณรงค์ พึ่งงาม รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต3 ร่วมทำพิธีเปิด เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 38 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ