พิธีส่งมอบ ห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ลำดับที่ 39 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 39 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ