พิธีส่งมอบ ห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี จ.จันทบุรี เป็นโรงเรียนลำดับที่ 41 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ