กิจกรรมส่งมอบห้องสมุดอาเซียน: 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน ห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 44 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสันติ ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน และนางหัทยา คูสกุล เลขานุการกรมอาเซียน เข้าร่วมงานด้วย

          โครงการห้องสมุดอาเซียน : 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน เป็นหนึ่งในโครงการการสร้างความตระหนักรู้ที่กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบัน กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งมอบห้องสมุดอาเซียนฯ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว จำนวน 43 แห่งใน 43 จังหวัด และโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เป็นโรงเรียนแห่งที่ 44 ซึ่งเป็นห้องสมุดสุดท้ายของปีงบประมาณนี้ ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียนในวันนี้

          ภายในงาน นอกจากการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแล้ว คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ได้จัดเตรียมนิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียน ตลอดจนการแสดงบนเวทีของนักเรียน พร้อมกันนี้ ข้าราชการจากกรมอาเซียนยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการต่างประเทศ แนวทางการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

          กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติมีหนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวาง ซึ่งโครงการห้องสมุดอาเซียนฯ ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของประชาชนไทยและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งจะเวียนมาบรรจบเพียงทุก 10 ปีเท่านั้น

ติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดี ๆ จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ
Website: www.mfa.go.th/asean
Facebook: ASEAN Thailand
Twitter: ASEAN_Thailand
Instagram: aseanthailand