พิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน ณ โรงเรียนบ้านประพาส จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

       วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 มีพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 45 อย่างเป็นทางการ ณ โรงเรียนบ้านประพาส จังหวัดปราจีนบุรี ประธานในพิธี นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เชต 1 นายพงษ์สิทธิ์ เน่องจำนง นายอำเภอศรีมหาโพธิ์ และนายณรงค์เดช พูนนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประพาส จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมงานรับมอบห้องสมุดอาเซียน