Network

ปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนวัดดอนทอง

เลขที่ 129 ซอย หมู่บ้านดอนทองธานี ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

......................................................................................
โทรศัพท์ : 033-050-518-9
Email : donthong.school@gmail.com
Website : www.donthong.ac.th
Facebook : DTschool

โรงเรียนบ้านประพาส

เลขที่ 5 ม.4 ตำบลกรอกสมบูณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

......................................................................................
โทรศัพท์ : 037-208492
Email : banprapas@hotmail.com
Website : www.banprapas.ac.th
Facebook : banprapas

โรงเรียนกมลาไสย

เลขที่ 184 โรงเรียนกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

......................................................................................
โทรศัพท์ : 043 899 037
Email : -
Website : www.kls.ac.th
Facebook : โรงเรียนกมลาไสย

โรงเรียนบ้านอากาศ


เลขที่ 117 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรไมตรี ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170

......................................................................................
โทรศัพท์ : 042799077
Email : -
Website : www.banakat.ac.th
Facebook : Banakat

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
(ไทยธัญญานุกูล)

เลขที่ 3 บ้านศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180

......................................................................................
โทรศัพท์ : 055-652611
Email : ansschool1@gmail.com
Website : www.ans.ac.th
Facebook : โรงเรียนอนุบาลศรีนคร-ไทยธัญญานุกูล

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม


หมู่ที่ 2 บ้านเนินตูม ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

......................................................................................
โทรศัพท์ : 056512540
Email : Jongrak85@hotmail.com
Website : http://www.utw.ac.th
Facebook : UthaiwittayakhomSchool

โรงเรียนกะทู้วิทยา

51 ถนนวิชิตสงคราม หมู่ 6 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

......................................................................................
โทรศัพท์ : 076321311
Email : mail@kathu.ac.th
Website : http://www.kathu.ac.th
Facebook : KathuSchool

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

เลขที่ 1/3 หมู่ 12 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140

......................................................................................
โทรศัพท์ : 076494338
Email : info@tpws.ac.th
Website : www.tpws.ac.th
Facebook : โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา