Network

ปีงบประมาณ 2562

โรงเรียนวัดดอนทอง

เลขที่ 129 ซอย หมู่บ้านดอนทองธานี ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

......................................................................................
โทรศัพท์ : 033-050-518-9
Email : donthong.school@gmail.com
Website : www.donthong.ac.th
Facebook : DTschool

โรงเรียนบ้านประพาส

เลขที่ 5 ม.4 ตำบลกรอกสมบูณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

......................................................................................
โทรศัพท์ : 037-208492
Email : banprapas@hotmail.com
Website : www.banprapas.ac.th
Facebook : banprapas

โรงเรียนกมลาไสย

เลขที่ 184 โรงเรียนกมลาไสย
อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130

......................................................................................
โทรศัพท์ : 043 899 037
Email : -
Website : www.kls.ac.th
Facebook : โรงเรียนกมลาไสย

โรงเรียนบ้านอากาศ

เลขที่ 117 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรไมตรี บ้านอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร 47170

......................................................................................
โทรศัพท์ : 042799077
Email : -
Website : www.banakat.ac.th
Facebook : Banakat

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร
(ไทยธัญญานุกูล)

เลขที่ 3 บ้านศรีนคร ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 64180

......................................................................................
โทรศัพท์ : 055-652611
Email : ansschool1@gmail.com
Website : www.ans.ac.th
Facebook : โรงเรียนอนุบาลศรีนคร-ไทยธัญญานุกูล

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

หมู่ที่ 2 บ้านเนินตูม ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000

......................................................................................
โทรศัพท์ : 056512540
Email : Jongrak85@hotmail.com
Website : http://www.utw.ac.th
Facebook : UthaiwittayakhomSchool